Landskampen

Statutter for landskampen mellom Sverige og Norge.
– Landskampen skal gå i Norge på like årstall og i Sverige på ulike årstall.
– De respektive land bestemmer hvor i landet landskampen arrangeres når de er arrangør.

 

Antall deltagende hunder skal være etter avtale:
– Min. 3- tre hunder / maks. 5-fem hunder fra hvert land.
– Ved 3-tre deltakere skal 1-en hund være upremiert. (Alder uten betydning).
– Ved 4-fire deltakere skal 1-en hund være upremiert og under 24 mnd.
– Ved 5-fem deltakere skal 2-to hunder være upremiert og 1-en av disse skal være under 24 mnd.
– Landskampen går etter arrangørens jaktprøveregler og arrangøren holder dommere.
– Landskampen skal gå som 1-en dags prøve og kan arrangeres innen terminfestet prøve (ÅP-ØP) i tiden: 1.November til jaktprøveslutt.
– Losdyret skal være hare.

 

Poenger skal gis slik:
– 1. pr. = 3 poeng.
– 2. pr. = 2 poeng.
– 3. pr. = 1 poeng.
– Ved lik poengsum summeres egenskapspoeng. Ved fortsatt likhet vinner det land som har beste unghund/er.
– Landskampens beste hund er den som har beste premie og egenskapspoeng.
– Om premie og egenskapspoeng fortsatt er like,- vinner den med minst tapstid.
– Reise, kost og losji betales av deltakerne.
– Festmiddag betales av arrangøren.
– Gravering av tekst på landskampskjoldet betales av vinneren som har skjoldet til neste arrangement.
– Det skal føres protokoll for landskampen med sted, dato, navn på deltakere, navn på dommere, navn og registreringsnummer på hunden med premiering og eier.

 

November 2002.
Svenska Schillerstøvarforeningen. Norsk schillerstøverklubb.