Medlemskap

Ønsker du å bli medlem i Norsk Schillerstøverklubb?
Kontakt i Schillerklubben:

Ragnar Smedby, Hovsbaken 15, 3520 Jevnaker
Tlf: +47 905 27 566
E-post: ragnar.smeby(a)gmail.com

Enkeltmedlem: 300,-
Familiemedlemskap: 350,-.
Vårt kontonr: 1822.35.24571.

Innmeldingsskjema
 
 

(Max. 500 tegn)
  Captcha  
  Gjengi teksten i bildet ovenfor: