Artikkel #823

«Harehundfestival»

Skrevet av: Schillernett - Dato: 09.09.2011 18:37
Permalink: https://www.schillernett.com/?p=823

Invitasjon til å delta på NKKs harehundfestival.

De siste årene har Norsk Kennel Klub registrert den generelle nedgangen for harehundrasene, spesielt for de langbeinte rasene. NKK har derfor siden 2008 arbeidet for å skape oppmerksomhet rundt de norske harehunderasene, og advart mot den reelle faren for at disse flotte rasene forsvinner.

Prosjektet Norsk Harejakt har i denne forbindelsen blitt lansert som et samarbeidsprosjekt mellom NKK, NHKF og NJFF. Prosjektet har til hensikt å jobbe for harejaktas fremtid, og sikre rekruttering til harejakta. Kurs er avholdt og informasjonsmateriell er utarbeidet, og disse tiltakene vil videreføres også i 2012.

Ett av disse prosjektene er å synliggjøre vår felles innsats og harehundene i forbindelse med NKKs utstilling i Drammen i 2012. Her planlegges det å arrangere en harehundfestival som en del av hovedarrangementet. Her håper vi på et stort antall harehunder på utstillingen, slik at hundeinteresserte også utenfor harehundmiljøet kan få se mange eksemplarer av disse flotte rasene.

NKK ønsker at alle harehundklubbene og raseringene i harehundmiljøet deltar på denne festivalen. Vi håper at alle har anledning til å ha en stand for sin rase på stedet, samt stille med informasjonsmateriale og hunder. Det vurderes også hvorvidt hare som matressurs kan være et aktuelt tema i arrangementet. Dere som klubb må selvfølgelig også komme med forslag til andre aktiviteter og måter å fremme egen rase på.

Dunker-ringen har allerede bekreftet at de deltar, og vi håper at alle andre også kan bidra til en godt synlig harehundfestival på området. Dunkerringen vil avholde sitt årsmøte i denne forbindelse, noe som også kan være en mulig løsning for andre klubber, slik at det skal være enklest mulig for medlemmer å bidra.

Alle klubber og raseringer vil inviteres til et planleggingsmøte i november hvor vi imøteser forslag til hvordan festivalen kan arrangeres på best mulig måte. For tilbakemelding på hvorvidt dere er interesserte å delta på planleggingsmøtet, og for eventuelle spørsmål, kan dere kontakte Anne Myklebust per epost på anne.myklebust@nkk.no

Med vennlig hilsen
NORSK KENNEL KLUB
Espen Engh
Administrerende direktør