Artikkel #673

«Svenska Schillerstövarföreningens Schillerträff»

Skrevet av: Frode Nystog Engelstad - Dato: 15.07.2010 21:57
Permalink: https://www.schillernett.com/?p=673

Tyvärr måste Svenska Schillerstövarföreningen ställa in den årliga schillerträffen som var tänkt att genomföras i Värmland den 30/7-1/8-2010.

Tyvärr måste Svenska Schillerstövarföreningen ställa in den årliga schillerträffen som var tänkt att genomföras i Värmland den 30/7-1/8-2010.

Med vänliga hälsningar
Fredrik Nordin, Sekreterare