Artikkel #2005

«Referat – Årsmøtet 2022»

Skrevet av: Schillernett - Dato: 02.09.2022 15:50
Permalink: https://www.schillernett.com/?p=2005

Årsmøte 2022 ble holdt på Aurdal Fjordcamping i Valdres 18/6 2022 kl. 17.00.

Det var skuffende deltagelse på møtet, kun styret og to med familiemedlemskap deltok. Dette førte til et sterkt amputert årsmøte. Det var ikke mulig å få gjennomført valg da ingen forslag forelå. Det sittende styret ivaretar klubbens interesser inntil videre. Klubben må revitaliseres med flere aktive og interesserte medlemmer som er villige til å arbeide for Schillerstøverklubbens framtid i Norge.
 
Det ble dannet en komite bestående av styreleder, kasserer og leder av avlsrådet som skal forsøke å finne en løsning på veien videre for Norsk Schillerstøver Klubb. Ta gjerne kontakt med en i komiteen dersom du som medlem eller Schillerstøver eier, har synspunkter om veien videre. Kontaktinformasjon som tlf nr og mailadresse finner du på hjemmesiden vår under styret.
 
Det ble vedtatt å følge gjeldene regler  for H. D. status ved registrering av kull født i Norge. Avlsrådet står til disposisjon ved parringsforspørsler. 
 
Vi ønsker alle en god jaktsesong og håper på deltagelse av mange Schillerstøvere under sesongens jaktprøver og utstillinger,  det er på denne måten vi får vist fram schillerstøveren. 
 
Styret.