Artikkel #2001

«Viktig melding angående årsmøtet 2022»

Skrevet av: Schillernett - Dato: 02.06.2022 16:21
Permalink: https://www.schillernett.com/?p=2001

Årsmøte 2022 som avholdes 18.juni på Aurdal Fjordcamping i Valdres trenger medlemmenes deltagelse da viktige beslutninger skal drøftes og stemmes over.

Vi trenger medlemmer som har Schillerstøveren som sin rase for å drive klubben i framtiden.
Håper vi treffes på årsmøte, Schillerstøveren fortjener at klubben blir livskraftig og aktiv igjen.
Årsmøte avholdes etter vedtektene for Norsk Schillerstøverklubb.
 
Egne saker:
1.        Søknad om fritak fra kjent HD status.
2.        Norsk Schillerstøverklubb framtid og veien videre.
 
Styret.