Artikkel #1821

«Påminnelse om innmelding av årets hund på hare og rev»

Skrevet av: Ragnar Smeby - Dato: 02.03.2017 18:56
Permalink: https://www.schillernett.com/?p=1821

Vi har i flere år kåret årets hund på harejakt og vil i kommende sesong også fremover kåre årets hund på revejakt.

Forutsetninger for å få din hund kåret til årets Schillerstøver på hare og/eller rev er at du er medlem i klubben.

Du må selv melde inn dine resultater til styret innen 20.april til:

Asbjørn N Kristensen – Tlf: 988 88 885, e-post: norkri@ebnett.no
Trond Dokken – Tlf: 988 81 841, e-post: trond@tdnodslakt.no