Artikkel #1800

«Uoffisielt NM REV – Støver – 2016/2017»

Skrevet av: Ragnar Smeby - Dato: 22.11.2016 21:31
Permalink: https://www.schillernett.com/?p=1800

Hedmark Harehundklub arrangerer uoffisielt NM Støver Rev lørdag 04 februar 2017 – Prøvens Ref.nr: 43-17001. Stamkvarter for prøven blir Myklegård Løten.

Påmelding: Kun manuell påmelding (ikke web) sendes til: Knut Kjeverud, Åsvangvegen 670, 2332 Åsvang. Mob: 97639368 – epost: k-da-kje@online.no.

Påmeldingsfrist/betalingsfrist 22 januar 2017 Pris: kr 1.500,- inkluderer startavgift, kost og losji. Husk kopi av stamtavle og vaksinasjonsattest.

Betales til kontonummer: 1822.39.98972 Merk betalingen med Reg nr på hund pluss NM Rev.

Maks antall hunder vil være 10 stk og minimum antall hunder er satt til 8 stk. Uttaksregler ligger på NHKF og HHK’s hjemmesider.

Frammøte: Fredag 03 februar. Dommermøte med trekking av dommere og terreng kl. 18.30

Jegermiddag: kl 19.30 og sosialt samvær

Lørdag: Frokost fra kl. 06.30 og matpakke for dagen. Slipp: kl. 08.00.

Det blir servert varm suppe når ekvipasjene returnerer fra skogen

Dommermøte: kl. 16.30. Kåring av NM vinner og premiering straks etter dommermøte.

Veterinærvakt: 62562430
Prøvens mob.nr: 97639368