Artikkel #1795

«Terje Høiby sin bortgang»

Skrevet av: Ragnar Smeby - Dato: 11.11.2016 10:18
Permalink: https://www.schillernett.com/?p=1795

Vi har mottatt den triste meldingen om at Terje Høiby gikk bort mandag den 07.11.2016 i en alt for tidlig alder av 66 år.

Terje hadde et stort hjerte for Norsk Schillerstøverklubb, og harejakt med Schillerstøver.

Han har i mange år vært aktivt styremedlem og kasserer i klubben. Terje har også engasjert seg mye for å skaffe klubben grasrotmidler, noe som har vært et viktig inntektsbidrag.

Det vil være et savn etter Terje som menneske, styremedlem, og kasserer i klubben.

Vi lyser fred over Terje Høibys minne.

Ragnar Smeby,
Sekretær