Artikkel #1532

«Meld inn premieringen på din hund og delta i kåringen av årets Schillerstøver»

Skrevet av: Ragnar Smeby - Dato: 02.02.2015 19:18
Permalink: https://www.schillernett.com/?p=1532

Det er den enkelte hundeiers ansvar og sende inn melding til styret/avlsråd som har fått jakt-/utstillingspremiert sin(e) hunder i sesongen 2014/2015. For å komme med i kåringen av årets Schillerstøver, må dette meldes inn til leder i avlsråd Trond Dokken innen 1.april 2015.

Kontaktinfo:
E-post:trond@tdnodslakt.no
Tlf: 48 27 18 61
Mob: 988 81 841