Medlemskap

Ønsker du å bli medlem i Norsk Schillerstøverklubb?
Kontakt i Schillerklubben:

Arnstein Hagen, Sørengveien 5, 2090 Hurdal
Tlf: 41265157
E-post: arnshage@online.no

Enkeltmedlem: 300,-
Familiemedlemskap: 350,-.
Vårt kontonr: 1822.35.24571.

Innmeldingsskjema
 
 

(Max. 500 tegn)
  Captcha  
  Gjengi teksten i bildet ovenfor: